Dekoratif Sıva

Ürün Kodu:
YY3372

Çimento esaslı, kimyasal katkılar, polimerler ve elyaf ile takviye edilerek üretilen, iç ve dış cephede dekoratif bir yüzey elde etmek için geliştirilmiş, yüksek performansa sahip, pratik ve kolayca uygulama imkanı sağlayan sıva malzemesidir.

Ürün Alternatifleri
Tane Doku, İnce Doku ve Çizgi Doku 

Kullanım Alanları
İnce sıva, düzgün yapılmış kaba sıva, beton, gazbeton veya kendini taşıyabilen silikat ya da akrilik esaslı eski boyaların üzerine yenilemek amacıyla ya da ısı yalıtım sistemlerinin tamamlayıcısı olarak dekoratif kaplama uygulamasında güvenle kullanılabilir.

Hazırlanışı
Delfin Dekoratif Sıva temiz su içerisine yavaş yavaş ilave edilerek karışım topaksız hale gelene kadar düşük hızlı bir karıştırıcı ile yaklaşık 10 dakika karıştırılmalıdır. Gerekli su miktarı hava şartlarına göre ayarlanmalıdır. Karıştırılan harç 5 dakika dinlendirildikten sonra tekrar karıştırılmalıdır. Eğer gerekli ise karışım kıvamı su katılarak tekrar ayarlanır. Karıştırma işlemi uygun harç makineleri ile yapılmalıdır. Makinayla karıştırılırken ürün içindeki taneciklerin aşınmamasına dikkat edilmelidir. Her parti harç karışımı için eşit su miktarı kullanılmalıdır. Aksi takdirde yüzeyde desen ve ton farklılıkları oluşabilir. Hazırlanan karışım hava şartlarına de bağlı olarak 2 saat içerisinde tüketilmelidir. Sertleşmiş malzemeye su ilave edilerek kullanılmamalıdır.

Yüzey Hazırlama
Yüzey temiz, kuru ve sağlam olmalıdır. Dekoratif sıva uygulanmadan önce mutlaka DELFİN Dekoratif Sıva Astarı kullanılmalıdır. Gazbeton gibi boşluklu ve emici yüzeyler DELFİN Tamir Harcı veya DELFİN Hazır Sıva ile sıvandıktan sonra DELFİN Dekoratif Sıva uygulanmalıdır.  Eski boyalı yüzey üzerine yapılacak uygulamalarda, eski boya aderansının tam olduğu kontrol edilmelidir.

Karışım
25 kg DELFİN Dekoratif Sıva hava şartlarına da bağlı olarak 6,0-7,0 lt su ile karıştırılmalıdır.

Uygulama
Hazırlanan homojen karışım çelik mala veya uygun bir araç ile düzgün bir şekilde yüzeye sürülür ve üründeki tanecik kalınlığında bir tabaka elde etmek için fazla malzeme yüzeyden temizlenir. DELFİN Dekoratif Sıva uygulama yüzeyine homojen bir şekilde uygulandıktan en çok 10 dakika içerisinde desen verilmelidir. İnce dokuyu elde etmek için plastik veya poliüretan mala yardımıyla dairesel hareketlerle desen verilir. Desen verilirken mala yüzeyi sık sık sıyrılmalıdır. Geniş alanlı yüzeylerde bindirme olmaması için uygulama esnasında yeterli sayıda insan çalıştırılmasına, malzemenin ara verilmeden ve derz bitişlerine ya da yapı köşelerine gelinceye kadar kesintisiz sürülmesine özen gösterilmelidir. Bu tip cephelerde fuga uygulaması yapılması önerilir. Direk güneş ışığında, güneşin ısıttığı yüzeylerde, sert rüzgarda, sis, yüksek nispi nem oranında veya yoğun yağışlar esnasında uygulanmamalıdır. Gerekirse koruyucu brandalar kullanılmalıdır. Alt tabaka ve hava sıcaklığı uygulama için +5 0C ile +30 0C arasında olmalıdır. 25 0C üzeri sıcaklıklarda mineral kaplamada ani su kaybını ve mukavemet düşüklüğünü önlemek için yüzey belirli aralıklarla spreyleme yöntemi ile nemlendirilmelidir. Üzerinin renklendirmek amacıyla boyanması için normal şartlar altında 24 saat beklenmelidir.

Ambalaj: 25 Kg. (Kraft Torba)
Renk: Beyaz
Sarfiyat: Kuru ürün sarfiyatı 1,2-1,8 kg/m²

Belirtilen sarfiyat miktarının yüzey ve uygulama şartlarına göre farklılık gösterebileceği dikkate alınmalıdır. Kesin sarfiyat için kontrollü numune yapılmalıdır.

Kuruma Süresi
Yüzey kuruması 20 ºC ve % 65 nispi nemde 24 saattir. Düşük sıcaklıklar ve yüksek nispi nem oranı kuruma süresini uzatır.

Depolama
Açılmamış orijinal ambalajında, kuru bir ortamda, direkt güneş ışığı ve dondan korunarak saklandığı takdirde 8 ay depolanabilir.

Teknik Özellikler
Basma Mukavemeti: > 3,0 N/mm2 EN 196 Eğilme Mukavemeti: > 1,5 N/mm2 EN 196 Darbe Mukavemeti: > 2 joule EN 13497  Kalınlık: Maks. 1,5 mm
Yangına Tepki Sınıfı: A1

Özellikler:
• Çimento esaslı olması ve özel formülü sayesinde mükemmel bir buhar geçirgenliğine sahip olup ısı yalıtım sistemleri için ideal bir dış cephe kaplamasıdır.
• Dış hava şartlarına dayanıklı ve su iticidir. Rutubet birikimini önler.
• Hafif olması sayesinde uygulaması ve desen verilmesi kolaydır.
• Yapıya doğal ve dekoratif bir görüntü kazandırır.
• Granül uyumu sayesinde cephede homojen desen elde edilir.
• Yüzey hatalarını giderir.
• Esnektir çatlama riskine en aza indirir.
• Dökülme yapmaz.
• Uygulanan yüzeylere yüksek ederans sağlar.
• Yanmaz.
• Beyaz renktedir.
• Boyaya hazır yüzey oluşturur.
• Üzeri renk alternatifleri olan DELFİN BOYA ile boyanmalıdır.

Dikkat: Hava sıcaklığı, yüzey emiciliği, ürüne eklenen ilave su, karıştırma süresi, uygulama yapılacak yüzeyin astarsız olması ton farkları yaratabilir. Dekoratif sıva uygulamalarından önce mutlaka DELFİN Dekoratif Sıva Astarı kullanılmalıdır.

Tehlike Uyarıları
• Gözleri ve cildi tahriş eder
• Cilt ile temasında hassasiyet oluşturabilir.

Güvenlik Uyarıları
• Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun.
• Göz ve cilt ile temasından sakının.
• Göz ile temasında bol su ile yıkayın,
• Uygun eldiven giyin.