Yüzey Düzeltme Macunu

Ürün Kodu:
DF1226

Akrilik kopolimer emülsiyon esaslı, esnek yapıda, dış-iç cephe dolgu ve yüzey düzeltme macunudur. 

Özellikler
Daha önce boyanmış ve kabarmış dış yüzeylerin temizlenmesiyle oluşan boşlukların doldurulmasında ve mevcut hataların giderilmesinde dolgu görevi görür. Esneme kabiliyeti nedeniyle rötre çatlaklarının boya üzerine çıkmasını önler. Su ve neme karşı dirençlidir. Çok sağlam ve eşit düzlükte bir zemin oluşturur. Kuruduktan sonra uygun astar kullanılmak şartıyla her türlü boya uygulanabilir. Emiciliği son derece azdır, boya sarfiyatı düşüktür. Yüzeylerin teneffüs kabiliyetini engellemez. Zaman ve işçilikten tasarruf sağlar. 

Uygulanacak Yüzeyler
Dış cephelerdeki beton ve mineral sıvalı, eski boyalı, pürüzlü yüzeylerin düzgün hale getirilmesi ve rötre çatlaklarının doldurulmasında güvenle kullanılır. 

Uygulama
Delfin Macun kullanıma hazırdır. Uygulama öncesinde yüzeyin toz, kir ve yağdan arındırılmış olmalı, kabaran kısımlar iyice kazınmalı ve yüzey kuru olmalıdır. Macun uygulaması yapılmadan önce uygulanacak dış cephe boya astarının kullanılması aderansı artıracaktır. Uygulamaya hazır macunu spatula veya esnek çelik mala  yöntemi ile yüzeye uygulayınız. İlk kat tamamen kuruyup sertleştikten sonra (24 saat) ikinci kat uygulama yapılır (Her defasında maksimum 1mm kalınlığında uygulanması önerilir). Uygun astar kullanılmak sureti ile her türlü boya uygulanabilir. Uygulama sırasında ortam ve yüzey sıcaklığının +5°C ile +30°C arasında olmasına dikkat edilmelidir. Bol esintili ve direkt güneş ışığı altında uygulama yapmayınız. Kullanılan gereçler, işlem bittikten sonra su ile temizlenmelidir. +30°C üzerinde hava sıcaklıklarında uygulama yapılacaksa gölge olan cephelerde uygulama yapılması önerilmemektedir. 

Not: Brüt Beton yüzeylerde kalıp yağı temizliğinden sonra, macun öncesi Delfin Brüt Beton Astarı ile kullanılması önerilir. 

İnceltme
Kullanıma hazırdır.

Kuruma Süreci: 20 C˚ %65 HR’de    
Dokunma Kuruması: 2-3 saat 
Son kuruma: 24 saat.

Sarfiyat
Uygulama yapılacak yüzeyin cinsine, emiciliğine ve yapısına göre 1kg. ile tek katta, 0,7-1,5 m2 arasında alana uygulanabilir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.

Depolama
Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde dondan, direkt güneş ışığından korunarak 3 yıl saklanabilir. Ambalajın kapağını kullanımdan hemen sonra hava almayacak şekilde kapatınız. 

Riziko Uyarıları
Cilt ile temasında hassasiyet oluşturabilir. 

Güvenlik Uyarıları
• Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun. 
• Buharını solumayın. 
• Cilt ile temasından sakının. 
• Uygun eldiven giyin. 
• Yutulması halinde hemen bir doktora başvurun, kabı veya etiketi gösterin. 
• Bu maddeyi ve kabını tehlikeli veya özel atık toplama yerlerinde bertaraf edin / ettirin. 
• Cilt ile temasında hassasiyet oluşturabilir.