Tam Silinebilir Silikonlu Yarımat

Ürün Kodu:
DF1208

Su bazlı, silikon katkılı,  ipek mat görünümlü, emülsiyon esaslı, yüksek silinme direncine sahip, son kat iç cephe boyasıdır.

Özellikler
Delfin Tam Silinebilir Silikonlu Yarı Mat, silikon ile güçlendirilerek yapılan yüksek dayanım gücü ve ipeksi dokusu sayesinde silinme özelliğine sahip olan bir boyadır. Örtücülüğü yüksektir. Uygulandığı yüzeyle bütünleşir. Çatlama, kabarma ve dökülme yapmaz. Uygulama esnasında yayılma gücü sayesinde işçilik tasarrufu sağlar. Su bazlı olması nedeni ile rahatsız edici bir kokusu yoktur ve çevre dostudur.

Uygulanacak Yüzeyler
Saten alçı, macun ve astarlama gibi alt zemin hazırlığı yapılmış yüzeylerde, yeni ve düzgün iç yüzey duvar ve daha önce boyanmış,  rengini kaybetmiş eski boyalı iç yüzeylerde, cam tekstili ve duvar kağıdı üzerine son kat boya olarak uygulanır.

Uygulama
Uygulanacak yüzeyler düzgün, sağlam, kuru, temiz ve boyayı taşıyabilecek durumda olmalıdır. Uygulama sırasında ortam ve yüzey sıcaklığı +5 C˚ ile +30 C˚ arasında olmasına dikkat edilmelidir. Fırça, rulo veya püskürtme ile uygulanabilir.İlk defa boyanacak mineral esaslı, emiciliği çok az, tozuma yapmayan, ham sıvalı iç yüzeylerde Delfin Astar kullanılmalıdır. Saten alçı gibi tozuma karakterli ve emiciliği yüksek yüzeylerde Delfin Şeffaf Astar veya Delfin Alçılı Yüzey Astarı kullanılmalıdır. Solvent esaslı bir yüzey üzerine su bazlı boya kullanılacaksa yüzey zımparalandıktan sonra yüzeyin tozu alınmalı ve Delfin Astar kullanılmalıdır. Kireç üzerine direkt uygulama yapılmamalıdır.

İnceltme
Temiz su ile %10 ile %15 arası inceltilerek iki kat uygulama tavsiye edilir.

Kuruma Süreci: 20 C˚
Dokunma Kuruması: 30 dakika
Katlar Arası Bekleme Süresi: 4-6 saat    
Son Kat Kuruma: 24 saat.

Not: İkinci kat uygulamaya 4 saatten önce kesinlikle başlanmamalıdır. Maksimum örtücülük, bekleme süresine dikkat edildiği ve astar uygulaması yapıldığı durumlarda elde edilir.

Sarfiyat
Yüzey düzgünlüğüne ve emiciliğine bağlı olarak 1 litre ile tek katta 10-15 m2 arası yer boyanabilir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.

Depolama
Serin yerde, dondan korunarak, ağzı açılmamış ambalajında iki yıl saklanabilir.

Riziko Uyarıları
Ciltle temas ile duyarlılığın artması mümkündür.

Güvenlik Uyarıları:
• Çocukların eline geçmemelidir.
• Gaz/Duman/Buhar teneffüs etmeyiz.
• Göz ve ciltle temastan kaçınınız.
• Uygun koruyucu eldiven kullanınız.
• Yutulması halinde derhal doktora başvurunuz.