Sıvalı Yüzey Tavan Boyası

Ürün Kodu:
DF1214

Akrilik kopolimer esaslı, mat görünümlü dekoratif iç yüzey tavan boyasıdır.

Özellikler
Delfin Sıvalı Yüzey tavan boyası, su bazlı olup yüksek örtme kabiliyetine  ve nefes alma özelliğine sahiptir. Yüzeylere mükemmel yapışır, kopma ve dökülme yapmaz. 

Uygulama esnasında yayılma gücü sayesinde işçilik tasarrufu sağlar. Yüzeyde hata göstermez.

Uygulanacak Yüzeyler
Beton, bürüt beton, ham sıvalı ve eski boyalı iç cephe tavan yüzeylerde kullanılır.

Dikkat
Saten alçı, macun ve alçıpanlı yüzeylerde Delfin Alçılı Yüzey Tavan Boyası kullanmanız önerilir.

Uygulama
Uygulanacak yüzeyler düzgün, sağlam, kuru, temiz ve boyayı taşıyabilecek durumda olmalıdır. Fırça, rulo ve püskürtme ile uygulanabilir. Uygulama sırasında ortam ve yüzey sıcaklığının +5C˚ ile +30C˚ arasında olmasına dikkat edilmelidir.

İnceltme
Temiz su ile %10-15 arası inceltilerek iki kat uygulama yapmanız tavsiye edilir.

Kuruma Süreci: 20 C˚
Dokunma Kurunması: 1 Saat
Katlar Arası Bekleme Süresi: 4 saat
Son Kuruma: 24 Saat

Not: İkinci kat uygulamaya 4 saatten önce kesinlikle başlanmamalıdır. Maksimum örtücülük, bekleme süresine dikkat edildiği ve astar uygulaması yapıldığı durumlarda elde edilir. 

Sarfiyat
Yüzey düzgünlüğüne ve emiciliğine bağlı olarak 1 kg boya ile tek katta ortalama 6-8 m2 arası alan boyanabilir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.

Depolama
Serin yerde, dondan korunarak, ağzı açılmamış ambalajında iki yıl saklanabilir.

Riziko Uyarıları
Ciltle temas ile duyarlılığın artması mümkündür.

Güvenlik Uyarıları
• Çocukların eline geçmemelidir.
• Gaz/Duman/Buhar teneffüs etmeyiz.
• Göz ve ciltle temastan kaçınınız.
• Uygun koruyucu eldiven kullanınız.
• Yutulması halinde derhal doktora başvurunuz.