Silikonlu Mat Plastik

Ürün Kodu:
DF1210

Akrilik kopolimer emülsiyon esaslı, silikonlu, silinebilen, dekoratif son kat iç cephe boyasıdır.

Özellikler
Delfin Silikonlu Mat Plastik, su kaldırır yapıda ve yüksek örtücülüğe sahip bir boyadır. Uygulandığı yüzey ile bütünleşir. Yüksek teneffüs kabiliyetine sahiptir. Yapı malzeme standartlarına uygun uygulama yapıldığında çatlama, kabara ve dökülme yapmaz. Su bazlı olması nedeni ile rahatsız edici bir kokusu yoktur. Çevre dostudur.

Uygulanacak Yüzeyler
Delfin Silikonlu Mat Plastik, bürüt beton, sıva, eski boyalı, cam tekstili, boyanabilir duvar kağıtları üzerine uygun astarları ile kullanılır. 

Uygulama
Uygulanacak yüzeyler, düzgün, sağlam, kuru, temiz ve boyayı taşıyabilecek durumda olmalıdır. Uygulama yapılacak yüzeyler her türlü kalıp yağı, kir, toz, gevşek tabakalardan temizlendikten sonra gerekli yüzey düzeltmeleri sonrasında uygun astar ve boya ile işlem tamamlanmalıdır. Uygulama esnasında ortam ve yüzey sıcaklığının +5C˚ ile +30C˚ arasında olmasına dikkat edilmelidir.  Fırça, rulo ve püskürtme ile uygulanabilir. İlk defa boyanacak mineral esaslı, emiciliği çok az, tozuma yapmayan, ham sıvalı iç yüzeylerde Delfin Astar kullanılmalıdır Saten alçı gibi tozuma karakterli ve emiciliği yüksek yüzeylerde Delfin Şeffaf Astar veya Delfin Alçılı Yüzey Astarı kullanılmalıdır.  Solvent esaslı bir yüzey üzerine su bazlı boya kullanılacaksa yüzey zımparalandıktan sonra yüzeyin tozu alınmalı ve Delfin Astar kullanılmalıdır. Kireç üzerine direkt uygulama yapılmamalı

İnceltme
Temiz su ile %15-20 arası inceltilerek iki kat uygulama tavsiye edilir.

Kuruma Süreci: 20 C˚    
Dokunma Kuruması: 15-20 dakika
Katlar Arası Bekleme Süresi: 4-6 saat
Son Kuruma: 24 saat.

Not: İkinci kat uygulamaya 4 saatten önce kesinlikle başlanmamalıdır. Maksimum örtücülük, bekleme süresine dikkat edildiği ve astar uygulaması yapıldığı durumlarda elde edilir.

Sarfiyat
Yüzey düzgünlüğüne ve emiciliğine bağlı olarak 1 litre boya ile 10-15 m2 arası yer boyanabilir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.

Depolama
Serin yerde, dondan korunarak, ağzı açılmamış ambalajında iki yıl saklanabilir.

Riziko Uyarıları
Ciltle temas ile duyarlılığın artması mümkündür.

Güvenlik Uyarıları
• Çocukların eline geçmemelidir.
• Gaz/Duman/Buhar teneffüs etmeyiz.
• Göz ve ciltle temastan kaçınınız.
• Uygun koruyucu eldiven kullanınız.
• Yutulması halinde derhal doktora başvurunuz.