Silikonlu Dış Cephe Boyası

Ürün Kodu:
DF1219

Yeni nesil silikon emülsiyon esaslı, mat yapı son kat dış cephe boyasıdır.

Özellikler
Ağır iklim şartlarına göre geliştirilen silikon bağlayıcı dolgu pigment sistemi sayesinde boya yüzeyle tamamen bütünleşir ve uzun yıllar dayanıklı kalır. Silikon esaslı bağlayıcı sistemi ile yüksek UV direnci sağlanır. Uygulandığı yüzeylerdeki yayılma özelliğinden dolayı kolay sürülür. Zaman ve işçilikten tasarruf sağlar.

Uygulanacak Yüzeyler
Sıva, serpme, beton, bürüt beton, rengini kaybetmiş kendini taşıyabilen eski boyalı terasit tipi yüzeylerde uygulanabilir.

Uygulama
Yüzeyin sağlam, kuru, temiz ve kendini taşıyabilen durumda olduğu kontrol edilmelidir. Yüzey düzeltme ve tamiratları gerekli olduğu durumlarda Delfin Thermoproff Yüzey Düzeltme Macunu kullanılmalıdır. Gaz beton gibi çok emici yüzeylerde Delfin Silikonlu Dış Cephe Astarı uygulaması yapıldıktan sonra iki kat Delfin Silikonlu Dış Cephe Boyası uygulaması yapılmalıdır. Uygulama esnasında yüzey sıcaklığının +5C˚ ile +30C˚ arasında olmasına dikkat edilmelidir. Yeni sıvalı yüzeylerde 4 hafta beklenmelidir. Çimento esaslı ürünlerin priz sürelerine uyulmalıdır. Boya uygulama ve kuruma süreleri içerisinde yüzey yağıştan ve dondan korunmalı, bol esintili ve direkt güneş ışığı altında uygulama yapılmamalıdır. Kireç ve gevşek tabakalar üzerine direkt boya uygulaması yapılmamalıdır.

İnceltme
Temiz su ile %10-15 oranında inceltilir. Dış cephe boyalarında yapılacak yüksek metrajlı işlerde ürünlerin aynı oranda inceltilmesine, ton farkları oluşmaması için dikkat edilmelidir.

Kuruma Süreci: 20 C˚
Dokunma Kuruması: 1-2 saat
İkinci Kat Uygulama: 1-2 Saat
Son Kuruma: 24 saat.

Sarfiyat
Yüzey emiciliğine ve düzgünlüğüne bağlı olarak 1 litre ile tek katta 5-10 m2 yer boyanabilir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune uygulaması yapılmalıdır.

Depolama
Açılmamış ambalajında serin yerde, dondan ve direkt güneş ışığından korunarak 2 yıl saklanabilir.

Riziko Uyarıları
Ciltle temas ile duyarlılığın artması mümkündür.

Güvenlik Uyarıları
• Çocukların eline geçmemelidir.
• Gaz/Duman/Buhar teneffüs etmeyiz.
• Göz ve ciltle temastan kaçınınız.
• Uygun koruyucu eldiven kullanınız.
• Yutulması halinde derhal doktora başvurunuz.