Silikonlu Dış Cephe Astarı

Ürün Kodu:
DF1220

Silikon emülsiyon esaslı, pigmentli, aderans gücü yüksek, dış cephe boya astarıdır.

Özellikler
Boya ile yüzey arasında bağlayıcı köprü kurar, boya sarfiyatını azaltır, yüksek nefes alma özelliği sayesinde yapı içindeki nemin dışarı çıkmasını sağlar.  Üzerine gelecek boyanın yüzey tarafından faklı olarak emilmesini engeller.

Uygulanacak Yüzeyler
Mineral esaslı, çok emici yüzeylerde ilk defa yapılacak boya uygulamalarından önce ve eski boyalı yüzeyler üzerine yapılacak uygulamalardan önce kullanılması önerilir.

Uygulama
Yüzey sağlam, temiz, kuru ve kendini taşıyabilecek durumda olmalıdır. Delfin Silikonlu Dış Cephe Astarı rulo, fırça ve püskürtme ile uygulanabilir. Uygulama esnasında yüzey sıcaklığı +5 C˚ ile +30 C˚ arasında olmalıdır. Ortam sıcaklığına bağlı olarak astar uygulamasından en az 6 saat sonra boya uygulaması yapılmalıdır.

İnceltme
Temiz su ile %10-15 arası inceltilerek iki kat uygulama yapmanız tavsiye edilir.

Sarfiyat
Yüzey düzgünlüğüne ve emiciliğine bağlı olarak tek katta 1 litre boya ile 5-10 m2 arası yer astarlanabilir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune uygulaması yapılmalıdır.

Depolama
Açılmamış ambalajında, serin yerde, dondan korunarak iki yıl saklanabilir.

Riziko Uyarıları
Ciltle temas ile duyarlılığın artması mümkündür.

Güvenlik Uyarıları
• Çocukların eline geçmemelidir.
• Gaz/Duman/Buhar teneffüs etmeyiz.
• Göz ve ciltle temastan kaçınınız.
• Uygun koruyucu eldiven kullanınız.
• Yutulması halinde derhal doktora başvurunuz.