Lüx Plastik Boya

Ürün Kodu:
DF1211

Akrilik kopolimer emülsiyon esaslı, mat,  silinebilen, dekoratif son kat iç cephe boyasıdır.

Özellikler
Delfin Lüx Plastik, su kaldırır yapıda ve yüksek örtücülüğe sahip bir boyadır. Uygulandığı yüzey ile bütünleşir. Yüksek teneffüs kabiliyetine sahiptir. Yapı malzeme standartlarına uygun uygulama yapıldığında çatlama, kabara ve dökülme yapmaz. Su bazlı olması nedeni ile rahatsız edici bir kokusu yoktur. Çevre dostudur.

Uygulanacak Yüzeyler
Delfin Lüx Plastik, bürüt beton, sıva, eski boyalı, cam tekstili, boyanabilir duvar kağıtları üzerine uygun astarları ile kullanılır. Alt yapısı tamamlanmış yüzeylerde yüksek performans gösterir.

Uygulama
Uygulanacak yüzeyler, düzgün, sağlam, kuru, temiz ve boyayı taşıyabilecek durumda olmalıdır. Uygulama yapılacak yüzeyler her türlü kalıp yağı, kir, toz, gevşek tabakalardan temizlendikten sonra gerekli yüzey düzeltmeleri sonrasında uygun astar ve boya ile işlem tamamlanmalıdır. Uygulama esnasında ortam ve yüzey sıcaklığının +5°C ile +30°C arasında olmasına dikkat edilmelidir. Fırça, rulo ve püskürtme ile uygulanabilir. İlk defa boyanacak mineral esaslı, emiciliği çok az, tozuma yapmayan, ham sıvalı iç yüzeylerde Delfin Transfer Astar kullanılmalıdır. Saten alçı gibi tozuma karakterli ve emiciliği yüksek yüzeylerde Delfin Şeffaf Astar veya Delfin Alçılı Yüzey Astarı kullanılmalıdır. Solvent esaslı bir yüzey üzerine su bazlı boya kullanılacaksa yüzey zımparalandıktan sonra yüzeyin tozu alınmalı ve Delfin Transfer Astar kullanılmalıdır. Kireç üzerine direkt uygulama yapılmamalıdır.

İnceltme
Temiz su ile %15-20 arası inceltilerek iki kat uygulama tavsiye edilir.

Kuruma Süreci: 20 C˚
Dokunma Kuruması: 15-20 dakika
Katlar Arası Bekleme: 4-6 saat
Son Kuruma: 24 saat

Not: İkinci kat uygulamaya 4 saatten önce kesinlikle başlanmamalıdır. Maksimum örtücülük, bekleme süresine dikkat edildiği ve astar uygulaması yapıldığı durumlarda elde edilir.

Sarfiyat
Yüzey düzgünlüğüne ve emiciliğine bağlı olarak 1 litre boya ile 10-15 m² arası yer boyanabilir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.

Depolama
Serin yerde, dondan korunarak, ağzı açılmamış ambalajında iki yıl saklanabilir.

Riziko Uyarıları
Cilde temas ile duyarlılığın artması mümkündür.

Güvenlik Uyarıları
• Çocukların eline geçmemelidir.
• Gaz/Duman/Buhar teneffüs etmeyiniz.
• Göz ve ciltle temastan kaçınınız.
• Uygun koruyucu eldiven kullanınız.
• Yutulması halinde derhal doktora başvurunuz.