Grenli Silikonlu Dış Cephe Kaplaması

Ürün Kodu:
DF1222

Silikon emülsiyon esaslı, rulo ile uygulanan, desen verilen grenli dış cephe kaplamasıdır.

Özellikler
Yüksek nefes alma özelliğine sahiptir. Nefes alabildiği için dökülme yapmaz. Yağmura karşı dayanıklı, su itici özelliğe sahip oluşu nedeniyle duvarlarınız sürekli kuru kalır ve böylece yüzey kirliliği, yosun ve küflenme oluşmasına sebep olan etkenler en aza inmiş olur. Yüksek örtme gücüne sahiptir. Değişik rulolar kullanılması durumunda farklı desenler elde edilir.

Uygulanacak Yüzeyler
Sıva, beton, bürüt beton, betopan, rengini kaybetmiş kendini taşıyabilen eski boyalı yüzeylere uygulanabilir.

Uygulama
Yüzeyin sağlam, kuru, temiz ve kendini taşıyabilecek durumda olduğu kontrol edilmelidir. Yüzey düzeltme ve tamiratları gerekli olduğu durumlarda Delfin Thermoproff Yüzey Düzeltme Macunu kullanılmalıdır. Gaz beton gibi çok emici yüzeylere direkt uygulama yapılacaksa yüzey Delfin Silikonlu Dış Cephe Astarıyla astarlanmalıdır. Yüzeye her türlü rulo ile uygulanabilir. 25C˚ üzerinde uygulama yapma zorunluğu olan durumlarda saat: 11.00 ile 15.00 arası uygulama yapmamaya ve gölge olan cephelerde uygulama yapılmasına özen gösterilmelidir. Standart desen tutturma ve malzemenin ani su kaybının önlenmesi için gerekli şartlar sağlanmalıdır. Uygulama esnasında yüzey sıcaklığının +5C˚ ile +30C˚ arasında olmasına dikkat edilmelidir.  Yeni sıvalı yüzeylerde 4 hafta beklenmelidir.  Çimento esaslı ürünlerin priz sürelerine uyulmalıdır. Boya uygulama ve kuruma süreleri içerisinde yüzey yağıştan ve dondan korunmalı, bol esintili ve direkt güneş ışığı altında uygulama yapılmamalıdır.

İnceltme
Kullanıma hazırdır.

Kuruma Süreci: 20 C˚
Dokunma Kuruması: 30-45 dakika
Son Kat Kuruma: 24 saat

Sarfiyat
Arzu edilen desene göre 1 kilogram ile tek katta 1-2 m2  yer boyanabilir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır

Depolama
Açılmamış ambalajında, serin yerde, direkt güneş ışığı ve dondan korunarak iki yıl saklanabilir.

Riziko Uyarıları
Ciltle temas ile duyarlılığın artması mümkündür.

Güvenlik Uyarıları
• Çocukların eline geçmemelidir.
• Gaz/Duman/Buhar teneffüs etmeyiz.
• Göz ve ciltle temastan kaçınınız.
• Uygun koruyucu eldiven kullanınız.
• Yutulması halinde derhal doktora başvurunuz.