Brüt Beton Astarı

Ürün Kodu:
DF1224

Brüt beton üzerine yapılacak alçı ve çimento esaslı sıva uygulamalarından önce aderansını artırmak amacıyla kullanılan polimer reçine esaslı iç cephe astarıdır.

Kullanım Alanları
Bürüt beton yüzeylerde alçı ve çimento esaslı harç uygulamasından önce uygulanır. Brüt beton duvar, kolon gibi yüzeylerde aderans artırıcı olarak kullanılır.

Özellikler:

Renk: Kırmızı
Kuruma süresi: 24 saat
Uygulama sıcaklığı: +5 C˚ ile +30 C˚

Yüzey Hazırlığı
Uygulama yapılacak yüzey ürünün yapışmasını engelleyen her türlü kir, pas ve varsa kalıp yağlarından temizlenmelidir. Yüzeydeki bozukluklar tamir edilmelidir.  Yüzey kuru ve temiz olmalıdır.

Uygulama
İstenilen kıvama göre maksimum %5 oranında su ile düşük devirli bir karıştırıcı yardımı ile karıştırılıp hazırlanarak pösteki rulo ile yüzeye tek kat uygulanır. Uygulama sırasında Delfin Brüt Beton Astarı belirli aralıklarla karıştırılmalıdır. Sıva ve alçı uygulaması için yüzeyin tamamen kuruması beklenmelidir. (24 saat)

İnceltme
Maksimum %5 oranında temiz su ile inceltilebilir.

Sarfiyat
Tek katta (0,15m2 - 0.25kg/m2. Kesin sarfiyat için numune çalışması yapılmalıdır.

Depolama
Açılmamış ambalajında serin ve kuru yerde, dondan ve direkt güneş ışığından korunarak yaklaşık iki yıl saklanabilir.

Riziko Uyarıları
Cilde temas ile duyarlılığın artması mümkündür.

Uyarı: Uygulama sıcaklığı +5C˚ ile +30C˚ arasında olmalıdır. Uygulama sırasında astar belirli aralıklarla karıştırılmalıdır.

Güvenlik Uyarıları
• Çocukların eline geçmemelidir.
• Gaz/Duman/Buhar teneffüs etmeyiniz.
• Göz ve ciltle temastan kaçınınız.
• Uygun koruyucu eldiven kullanınız.
• Yutulması halinde derhal doktora başvurunuz.