Alçılı Yüzey Tavan Boyası

Ürün Kodu:
DF1215

Akrilik emülsiyon esaslı, beyaz, örtücü, özel olarak formüle edilmiş bir iç cephe tavan boyasıdır.

Özellikler
Delfin Alçılı Yüzey Tavan Boyası, mat ve pürüzsüz görünüşlü beyaz, yüksek örtücülüğe sahip bir tavan astar boyasıdır. Uygulandığı yüzeyle bütünleşir Kabarma ve dökülme yapmaz. Uygulama esnasında yayılma gücü sayesinde işçilik tasarrufu sağlar, yüksek teneffüs kabiliyetine sahiptir.

Uygulanacak Yüzeyler
Delfin Alçılı Yüzey Tavan Boyası, saten alçılı, macunlu, alçıpan yüzeyler ve tozuma karakterli olmayan eski boyalı yüzeyler üzerine kullanılması tercih edilir.

Uygulama
Uygulanacak yüzeyler, düzgün, sağlam, kuru, temiz ve boyayı taşıyabilecek durumda olmalıdır. Uygulama sırasında ortam ve yüzey sıcaklığının +5C˚ ile +30C˚ arasında olmasına dikkat edilmelidir. Fırça, rulo ve püskürtme ile uygulanabilir. Emiciliği ve tozum karakteri yüksek olan kireç, alçı, badana yüzeyler üzerine yapmadan önce Delfin Alçılı Yüzey Astarı veya Delfin Şeffaf Astar kullanılması önerilir.  Tozuma karakteri olmayan eski boyalı ve sıvalı yüzeylere Delfin Astar kullanılması önerilir.

İnceltme
Temiz su ile %10-15 oranında inceltilerek iki kat uygulama tavsiye edilir.

Kuruma Süreci: 20 C˚    
Dokunma Kuruması: 1 saat
Katlar Arası Bekleme Süresi: 6 saat
Son Kuruma: 24 saat

Not: İkinci kat uygulamaya 4 saatten önce kesinlikle başlanmamalıdır. Maksimum örtücülük, bekleme süresine dikkat edildiği ve astar uygulaması yapıldığı durumlarda elde edilir.

Sarfiyat
Yüzey düzgünlüğüne ve emiciliğine bağlı olarak 1 litre boya ile tek katta 6-8 m2 arası yer boyanabilir.  Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.

Depolama
Serin yerde, dondan korunarak, ağzı açılmamış ambalajında iki yıl saklanabilir.

Riziko Uyarıları
Ciltle temas ile duyarlılığın artması mümkündür.

Güvenlik Uyarıları:
• Çocukların eline geçmemelidir.
• Gaz/Duman/Buhar teneffüs etmeyiz.
• Göz ve ciltle temastan kaçınınız.
• Uygun koruyucu eldiven kullanınız.
• Yutulması halinde derhal doktora başvurunuz.