Akrilik Dış Cephe Boyası

Ürün Kodu:
DF1217

Akrilik kopolimer emülsiyon esaslı, pigment ve dolgu sistemiyle geliştirilmiş, beyaz mat yapı son kat dış cephe boyasıdır.

Özellikler
Delfin Akrilik Dış Cephe Boyası, yüksek örtme gücüne ve yapısında kullanılan pigmentler sayesinde yüksek UV direncine sahiptir. Uygulandığı yüzeylere üstün aderans gücüyle çok iyi tutunur. Atmosfer koşullarına, kirliliğe, güneş ışınlarına, sürtünme ve darbelere dayanıklıdır. Uygulandığı yüzeylere yayılma özelliğinden dolayı kolay sürülür. Zaman ve işçilikten tasarruf sağlar. Nefes alma özelliği sayesinde yüzeyde oluşan nemin dışarı çıkabilmesini sağlar.

Uygulanacak Yüzeyler
Sıva, serpme, beton, bürüt beton, betopan, rengini kaybetmiş kendini taşıyabilen eski boyalı, terasit tipi yüzeylere uygulanabilir.

Uygulama
Yüzeyin sağlam, kuru, temiz ve kendini taşıyabilecek durumda olduğu kontrol  edilmelidir. Yüzey düzeltme ve tamiratları gerekli olduğu durumlarda Delfin Thermoproff Yüzey Düzeltme Macunu kullanılmalıdır.Gaz beton gibi  çok emici yüzeylerde Delfin Akrilik Dış Cephe Astarı uygulaması yapıldıktan sonra iki kat Delfin Akrilik Dış Cephe Boyası uygulaması yapılmalıdır. Uygulama esnasında yüzey sıcaklığının + 5 C˚ ile + 30 C˚ arasında olmasına dikkat edilmelidir. Yeni sıvalı yüzeylerde 4 hafta beklenmelidir. Çimento esaslı ürünlerin priz sürelerine uyulmalıdır.  Boya uygulama ve kuruma süreleri içerisinde yüzey yağıştan ve dondan korunmalı, bol esintili ve direkt güneş ışığı altında uygulama yapılmamalıdır. Kireç ve gevşek tabakalar üzerine direkt boya uygulaması yapılmamalıdır.

Parlaklık: G3 Mat
Kuru Film Kalınlığı: Sınıf E2
Tane Büyüklüğü: Sınıf E1 (ince)
Su Buharı Aktarım Hızı: Sınıf V0
Su Aktarım Hızı: Sınıf W0
Çatlak Örtme Özelliği: Sınıf A0
Karbondioksit Geçirgenliği: Sınıf C0

İnceltme
Temiz su ile %10-15 oranında inceltme yapılabilir.

Kuruma Süreci: 20 C˚
İlk Kuruma: 1 saat
İkinci Kat Uygulama: 12 saat
Son kuruma: 24 saat

Sarfiyat
Yüzey emiciliğine ve düzgünlüğüne bağlı olarak 1 litre boya ile tek katta 5-10 m2 arasında yer boyanabilir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune uygulaması yapılmalıdır. 

Depolama
Açılmamış ambalajında, serin yerde dondan korunarak iki yıl saklanabilir.

Riziko Uyarıları
Cilde temas ile duyarlılığın artması mümkündür.

Güvenlik Uyarıları
• Çocukların eline geçmemelidir.
• Gaz/Duman/Buhar teneffüs etmeyiniz.
• Göz ve ciltle temastan kaçınınız.
• Uygun koruyucu eldiven kullanınız.
• Yutulması halinde derhal doktora başvurunuz.